Σχετικά με το Lot Number

Αγαπητοί καταναλωτές,


Από την στιγμή που το βασικό μέλημα της εταιρείας μας είναι η ευζωία των κατοικιδίων και επειδή πιστεύουμε ότι ο υπεύθυνος ιδιοκτήτης κατοικιδίου πρέπει να είναι ταυτόχρονα και ενημερωμένος καταναλωτής, θα θέλαμε να σας αναφέρουμε τις απαντήσεις στις εξής σημαντικές ερωτήσεις:


Τι είναι ο Lot number;
O Lot number ή batch ή αριθμός παρτίδας ή αριθμός φορτίου είναι ο αριθμός ταυτοποίησης ενός συνόλου προϊόντων που έχουν κοινά χαρακτηριστικά όπως ημερομηνία παραγωγής, προέλευση και μονάδα παραγωγής. Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για την ιχνηλασιμότητα (traceability) ενός προϊόντος δηλαδή τις πληροφορίες για τα στάδια της παραγωγής, της διαδικασίας συσκευασίας και της διακίνησης του.
Η ταυτοποίηση του προϊόντος είναι υποχρεωτική προκειμένου να μπορεί να γίνει η άμεση απόσυρση των προϊόντων σε περιπτώσεις αστοχίας υλικών ( FEDIAF CODE OF GOOD LABELLING 20/10/2011)


Που βρίσκεται συνήθως ο Lot number;
O Lot number πρέπει πάντα να βρίσκεται σε εμφανές σημείο πάνω στην συσκευασία και συνήθως συνοδεύεται από την ημερομηνία λήξης του προϊόντος


Είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται ο Lot number στην συσκευασία;
Σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΕΚ αρ. 767/2009, οι υποχρεωτικές απαιτήσεις επισήμανσης είναι οι εξής:

 • Ο τύπος τροφής
 • Τα στοιχεία της εταιρείας παραγωγής
 • Ο αριθμός έγκρισης μονάδας
 • Ο αριθμός παρτίδας ή φορτίου ( Lot number)
 • H καθαρή ποσότητα
 • Ο κατάλογος πρόσθετων υλών
 • Η περιεκτικότητα σε υγρασία


Αποτελεί ο Bar code ή η ημερομηνία λήξης, σήμανση Lot number;
O Barcode EAN-13( γραμμωτός κωδικός ) είναι δεκατριψήφιος αριθμός που δίνει κάποιες τεχνικές πληροφορίες για το προϊόν όπως χώρα περοέλευσης αλλά δεν υποκαθιστά τον Lot number καθώς δεν παρέχει στοιχεία για την ιχνηλασιμότητα. Ο Barcode υποκαθιστά τον Lot number μόνο στην περίπτωση που έχει 26 ψηφία. Η ημερομηνία λήξης του προϊόντος υποδεικνύει μόνο την περίοδο μέσα στην οποία πρέπει να καταναλωθεί το προϊόν και τίποτα άλλο πέρα από αυτό.


Είναι παράνομο να μην υπάρχει ο Lot number σε ένα προϊόν;

Για να είναι νόμιμη η διακίνηση ενός προϊόντος διατροφής θα πρέπει:

 • Να είναι ασφαλές
 • Να μην έχει άμεσες δυσμενείς επιδράσεις στο περιβάλλον ή την ευζωϊα των ζώων
 • Να είναι υγιεινά, αυθεντικά και ανόθευτα
 • Να έχουν συσκευασία και σήμανση-Lot number σύμφωνα με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής κοινοτικής νομοθεσίας
 • Από την στιγμή που δεν πληρούνται κάποια ή κάποιες από τις αναφερθείσες παραμέτρους, το προϊόν κρίνεται παρανόμως διακινούμενο


Είναι ασφαλές για το κατοικίδιο μου ένα προϊόν διατροφής χωρίς Lot Number;
Όταν δεν είναι γνωστές οι συνθήκες παραγωγής, οι συνθήκες αποθήκευσης και οι συνθήκες μεταφοράς ενός προϊόντος , το προϊόν καθίσταται μη ασφαλές καθώς δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός τυχόν ελαττωμάτων ή αστοχίας στις πρώτες ύλες


Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στις παρακάτω πηγές:

Β κανονισμός (εκ) αριθ. 767/2009 του Ευρωπαϊκού συμβουλίου περί διάθεσης ζωοτροφών

Κώδικας σήμανσης τροφών ζώων συντροφιάς (F.E.D.I.A.F.)

Ωράριο Εκθεσιακού Χώρου (Expo)

Ο εκθεσιακός χώρος της KTENAS group (KTENAS group EXPO) είναι ανοιχτός Δευτέρα έως Σάββατο από τις 10:00 μέχρι τις 18:00.

Το εξειδικευμένο προσωπικό μας θα βρίσκεται εκεί για να σας ενημερώσει πλήρως για τα προϊόντα μας αλλά και να δείτε από κοντά ολόκληρες τις σειρές των προϊόντων. 

Αγίας Παρασκευής 114B, Χαλάνδρι 152 32 (Ισόγειο)

211-2155912

expand_less